Wizy Studenckie

flag-passport-ticketDo Stanów Zjednoczonych możecie przyjechać na wizie studenckiej na naukę języka angielskiego, kursy zawodowe lub na konkretny kierunek studiów . Na wizie studenckiej można przebywać legalnie na terenie USA tak długo jak trwa nauka. Opłaty za szkoły języka angielskiego rozpoczynają się od $3700 za rok
(możliwość płatności w ratach)

Proces ubiegania się o wizę studencką zajmuje od 1 do 2 miesięcy i można ubiegać się o nią kilka miesięcy wcześniej przed planowanym przyjazdem do USA.

Istnieją dwa sposoby uzyskania wizy studenckiej:

  • Pierwszy to ubieganie się w Ambasadzie lub Konsulacie Amerykańskim w Polsce. O taką wizę można starać się w każdym miesiącu i otrzymać ją nawet do 5 lat.
  • Drugi to ubieganie się w kraju w którym obecnie mieszkacie.

 
Na wizie studenckiej możemy przebywać na terenie USA tak długo, jak się uczymy, od miesiąca do nawet kilku lat. Na wizę studencką możemy przyjechać na naukę języka angielskiego, kurs zawodowy oraz na konkretny kierunek studiów. O wizę studencką może ubiegać się każda osoba bez względu na wiek , poziom wykształcenia i, co ważne nie trzeba być obecnie studentem polskiej uczelni. Do amerykańskich szkół przyjeżdżają licealiści, studenci oraz osoby dorosłe. Osoba przebywająca na wizie studenckiej może transferować się między szkołami języka angielskiego, Collegami czy Uniwersytetami a nawet transferować się do szkoły do innego Stanu. Jednym z przywilejów posiadania wizy studenckiej jest możliwość otrzymania prawa jazdy oraz innych niezbędnych dokumentów. Posiadanie wizy studenckiej oraz nauka przez jeden rok na terenie USA, umożliwia różnego rodzaju praktyki, które pozwalają na legalną pracę w wybranym przez nas miejscu, poza kampusem szkoły. Jeśli jeden z członków rodziny ubiega się o wizę studencką, pozostałe osoby również ją otrzymują, ale jedynie jedna osoba jest zobligowana do uczęszczania do szkoły. Jest to idealne rozwiązanie dla osób, które posiadają dzieci poniżej 21 roku życia lub chciałyby przyjechać do USA ze swoimi współmałżonkami.

USAcitiesWiza studencka jest idealnym rozwiązaniem dla osób, które wiążą przyszłość z Ameryką. Przebywając na niej, po pewnym czasie można zalegalizować pobyt w USA poprzez sponsorowanie na zieloną kartę przez pracodawcę lub przez członków rodziny, którzy przebywają legalnie na terenie USA.

Reasumując, okazuje się, że przebywanie na wizie studenckiej ma wiele zalet i przywilejów. Dlatego też naprawdę warto się o nią ubiegać czy to na terenie Polski, czy z innego zakątka świata, umożliwiając sobie kontynuowanie nauki i utrzymywanie legalnego statusu podczas swojego pobytu w USA.
Korzyści płynące z posiadania wizy studenckiej:

  1. Tak długo, jak się uczymy, przebywamy legalnie na terenie Stanów Zjednoczonych.
  2. Uczymy się języka angielskiego, studiujemy na wybranym kierunku lub uczymy się konkretnego zawodu.
  3. Otrzymujemy prawo jazdy oraz inne niezbędne dokumenty.
  4. Utrzymując legalny status pobytu będąc na wizie studenckiej mamy możliwość ubiegania się o zieloną kartę poprzez sponsorowanie przez pracę lub rodzinę.
  5. Na wizie studenckiej może przebywać cała rodzina.
  6. Mamy możliwość ubiegania się o praktyki, które pozwalają nam na legalną pracę poza kampusem szkoły.
  7. Wiza studencka pozwala nam na podróżowanie i opuszczanie Stanów Zjednoczonych podczas nauki.