Tłumaczenia Dokumentów

translations-med

Przy uznawaniu Waszego dyplomu z Polski czy ewaluacji przedmiotów bardzo ważne, jest jak dokumenty te zostaną przygotowane i przetłumaczone. Od tego zależy, ile przedmiotów zostanie przepisanych oraz jaki tytuł dyplomu zostanie Wam przyznany. Dokumenty muszą być przetłumaczone pod kątem systemu edukacji w Stanach Zjednoczonych. W Europie istnieje zupełnie inne nazewnictwo przedmiotów aniżeli w USA. Dlatego sugerujemy tłumaczenie dyplomów na terenie USA u osób, które znają tutejszy system edukacji. W Nobel International-Centrum Edukacji tłumaczymy profesjonalnie: Suplementy, Indeksy, Dyplomy, Świadectwa Szkolne
W bardzo wielu przypadkach dzięki dobremu przygotowaniu dokumentacji osobom, które ukończyły 2 letnie studia pomaturalne/policealne, można uznać ich dyplom na poziomie ASSOCIATE, w przypadku dyplomu Licencjata lub Inżyniera uznać go na poziome BACHELOR,zaś osoby posiadające tytuł Magistra nostryfikując swój dyplom, mogą otrzymać tytuł MASTER.