Nostryfikacja Dyplomów

indexNOSTRYFIKACJA – uznanie zagranicznego dyplomu, tytułu lub stopnia naukowego albo zawodowego za równoprawny z jego odpowiednikiem krajowym.
Posiadając ukończone studia w Polsce, możecie nostryfikować dyplom, co pozwoli Wam na wykorzystanie uzyskanego tytułu lub wykonywanie zdobytego zawodu na terenie Stanów Zjednoczonych.
W wielu przypadkach osobom, które ukończyły 2 letnie studia pomaturalne lub policealne, ich dyplom można uznać na poziomie ASSOCIATE. W przypadku dyplomu Licencjata lub Inżyniera na poziome BACHELOR. Osoby posiadające tytuł Magistra, nostryfikując swój dyplom, mogą otrzymać tytuł MASTER.
Wiele osób nie wie o możliwości uznania dyplomu polskiej uczelni. Niepotrzebnie rozpoczynają edukację od początku, tracąc przy tym czas i pieniądze, nie wiedzą o możliwościach jakie na nich czekają. Jeżeli posiadacie ukończone studia w Polsce typu: pomaturalne, licencjackie, inżynieryjne czy magisterskie możecie wystąpić o nostryfikację swoich dyplomów. Nieważne, czy były to studia dzienne, wieczorowe, zaoczne, czy była to uczelnia państwowa czy prywatna.
Uznane studia z Polski można wykorzystać na wiele sposobów, min.sukcess
 

  • Przy rozmowie z przyszłym pracodawcą, który na ich podstawie zdobędzie informacje o Waszym wykształceniu i kwalifikacjach.
  • Na wykonywanie zawodu zgodnego z wykształceniem zdobytym w Polsce.
  • Przy kontynuacji studiów lub zmianie ich kierunku na jednej z amerykańskich uczelni (możecie zrobić to na bazie studiów z Polski, nie rozpoczynając nauki od początku, co znacznie obniży koszty).
  • Wiele Uniwersytetów oraz College wymaga przed przyjęciem na studia nostryfikacji dyplomu ze studiów lub szkoły średniej
  • Osoby ubiegające się o rządowe stypendia FAFSA często muszą nostryfikować świadectwo szkoły średniej.
  • Osoby ubiegające się o wizę pracowniczą muszą udokumentować swoje wykształcenie a daje to nostryfikacja dyplomu.